Raport o stanie
Miasta Tczewa

za 2022 rok

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy Tczewa,

Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta, który podsumowuje najważniejsze działania Samorządu Miasta Tczewa w minionym roku.

2022 rok był kolejnym, w którym musieliśmy się zmierzyć z zupełnie nową sytuacją  
i wynikającymi z niej problemami. Po dwóch latach pandemii, która wstrząsnęła życiem społecznym i ekonomicznym całego kraju i dotknęła niemal każdą rodzinę, musieliśmy stawić czoła kolejnemu wyzwaniu – wojnie w Ukrainie i potężnej fali uchodźców, która trafiła także do Tczewa. Szacujemy, że w naszym mieście zatrzymało się ok. 1500 obywateli Ukrainy – dla niektórych był to jedynie pobyt czasowy, natomiast inni pracują, uczą się oraz mieszkają wśród nas do dzisiaj.  Naszym podstawowym zadaniem było przyjąć uchodźców, zapewnić im dach nad głową, wyżywienie, zapewnić szkołę lub przedszkole ukraińskim dzieciom, a dorosłym pomóc w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Bardzo doceniam pomoc mieszkańców Tczewa, którzy wykazali się ogromną empatią i masowo ruszyli z pomocą naszym gościom.

Stale rosnąca inflacja, mniejsze dochody budżetu Gminy, niestabilna sytuacja na rynku pracy, spowodowały trudności w realizacji niektórych zadań, niemniej pod względem inwestycji był to dobry rok. Przeznaczyliśmy na nie ok. 42 mln zł. Mimo trudnych czasów, Miasto nie zrezygnowało z ambitnych planów poprawy wygody i jakości życia tczewian. Zadania inwestycyjne realizowaliśmy w niemal każdej dzielnicy, wykorzystując przy tym środki zewnętrzne.

Sporo zadań dotyczyło dróg i komunikacji – największym była, dofinansowana z funduszy unijnych, przebudowa układu drogowego na Zatorzu. Dzięki rewitalizacji zaniedbane dawne osiedle kolejowe zmieniło się w urokliwą dzielnicę, przyjazną Mieszkańcom.  Ten sam program pomógł nam gruntownie wyremontować ul. Królowej Jadwigi.

Wykonaliśmy II etap przebudowy ul. Stoczniowców. Nowa ul. Retmańska połączyła Zatorze z Os. Staszica. Przy ul. Ściegiennego powstał parking na blisko 50 miejsc. W 2022 r. rozpoczęła się przebudowa ulic Ceglarskiej i Zygmunta Starego – obie dofinansowane
z funduszy rządowych. Rowerzyści otrzymali kolejny odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Żwirki. Nadal trwa budowa wiaduktu łączącego Zatorze z ul. Nowy Rynek. Zakończyliśmy rozbudowę Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, co umożliwiło dzieciom i nauczycielom naukę i pracę w jednym budynku. Do realizacji tych zadań również wykorzystaliśmy wsparcie rządowe.

Kolejnym zadaniem dofinansowanym ze środków unijnych, w ramach programu rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza – była przebudowa zabytkowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. Inwestycja została zakończona w 2023 r. Zmienia się również wizerunek Miasta – przy ul. Podmurnej pojawił się bajkowy mural, powstały nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji, wykonane m.in. dzięki aktywności Mieszkańców – w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

Po dwóch latach pandemii wróciliśmy do organizowania wydarzeń plenerowych, wśród nich były Polsko-Ukraińskie Spotkanie Wielkanocne, Jarmark Wielkanocny, Majówka na Górkach, Festyn Samorządowo-Komunalny, Pchli Targ, Sobótki Tczewskie, Tczewskie Dożynki Działkowe, Wrześniowe Targowisko, Narodowe Czytanie, Jarmark Bożonarodzeniowy i wiele innych. Frekwencja podczas imprez udowodniła, że Mieszkańcy oczekują takich inicjatyw i chętnie w nich uczestniczą.

Wszystkich Zainteresowanych szczegółowymi informacjami o przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miejski w Tczewie w 2022 r. zachęcam do lektury.